Przez lata swojej działalności firma Matejko i Wesoły Biuro Projektowe zaprojektowała szereg dużych i skomplikowanych obiektów kubaturowych. W ich skład wchodziły zarówno Galerie Handlowe, budynki biurowe oraz renomowane obiekty użyteczności publicznej jak lotniska i sale widowiskowe.

W ostatnich latach braliśmy bezpośredni udział w projektowaniu i budowie największych obiektów infrastruktury publicznej związanych z organizacją mistrzostw Euro 2012 w Polsce. Doświadczenie zdobyte przy tych inwestycjach wypracowały w nas elastyczność, wytrwałość oraz umiejętność pracy pod dużą presją czasu i stanowiły bogate doświadczenie zawodowe.

Usługi projektowe, konsultingowe oraz usługi nadzoru autorskiego wykonywane przez naszą firmę gwarantują pewność i najwyższą jakość ich wykonania, która bazuje na rzetelnym i interdyscyplinarnym podejściu do analizowanych zagadnień technicznych i formalno-prawnych całego procesu budowlanego oraz indywidualnym podejściu do przyjętych rozwiązań projektowych.