Budynek biurowy B4 w Warszawie

Lokalizacja: ul. Burakowska
Powierzchnia: Netto 36 000 m2
Wysokość: 125 m
Fazy: Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy
Funkcja: biurowa wraz z czterema poziomami parkingów podziemnych
Realizacja: 2013 – obecnie w fazie projektowej

Galeria