Budynek biurowy Centrala Kaufland we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej
Powierzchnia: Netto 17 000 m2
Fazy: projekt budowlany i wykonawczy
Funkcja: biurowa z podziemną częścią magazynową
Realizacja: 2013-2014 – projekt w trakcie realizacji

Galeria: