Budynek biurowy Centrala Kaufland we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej

Powierzchnia: Netto 17 000 m2

Fazy: projekt budowlany i wykonawczy

Funkcja: biurowa z podziemną częścią magazynową

Realizacja: 2013-2014 – projekt w trakcie realizacji