Budynek biurowy Izby Skarbowej w Poznaniu

Lokalizacja: ul. Dolna Wilda , Poznań
Powierzchnia: Netto 17 000 m2
Fazy: projekt budowlany i wykonawczy
Funkcja: biurowa z podziemną częścią magazynową
Realizacja: 2015-2016 – projekt w trakcie realizacji

Galeria: