Budynek biurowy TIMES II we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Ruska


Powierzchnia: Netto 35 000 m2


Fazy: Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy


Funkcja: biurowa wraz z trzema poziomami parkingów podziemnych


Realizacja: 2013-2014 – obecnie w fazie przetargowej


Galeria: