Budynek biurowy VEKTOR w Warszawie

Lokalizacja: ul. Obozowa
Powierzchnia: Netto 17 000 m2
Fazy: Koncepcja, projekt budowlany i przetargowy
Funkcja: biurowa wraz z dwoma poziomami parkingów podziemnych
Realizacja: 2007/2008 – obecnie w fazie przetargowej

Galeria: