Budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w Warszawie

Lokalizacja: ul. Wyścigowa, Warszawa


Powierzchnia: Netto 17 000 m2


Fazy: Koncepcja i projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji


Funkcja: mieszkalna, handlowa wraz z parkingami podziemnymi


Realizacja: 2007/2008 – zrealizowany


Galeria: