Budynek mieszkalny z garażami podziemnymi w Warszawie

Lokalizacja: ul. Wyścigowa, Warszawa

Powierzchnia: Netto 17 000 m2

Fazy: Koncepcja i projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji

Funkcja: mieszkalna, handlowa wraz z parkingami podziemnymi

Realizacja: 2007/2008 – zrealizowany