Budynek mieszkaniowy Flisac w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia: Netto 7 000 m2
Fazy: Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy
Funkcja: Mieszkalna
Realizacja: 2018-2019 – obecnie w fazie realizacji

Galeria: