Budynek mieszkaniowy we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Jesionowa
Powierzchnia: Netto 20 000 m2
Fazy: Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Funkcja: apartamenty, biurowa, usługi wraz z dwoma poziomami parkingów podziemnych
Realizacja: 2013 – obecnie w fazie przetargowej