Hala widowiskowa PODIUM w Gliwicach

Lokalizacja: Gliwice
Powierzchnia: trybuny na 15 000 miejsc siedzących
Fazy: Projekt wykonawczy
Funkcja: trybuny wraz z budynkiem wielofunkcyjnym z parkingami
Realizacja: 2013-2014 – w trakcie realizacji

Galeria: