HORIZON PLAZA w Warszawie

Lokalizacja: ul. Domaniewska, Warszawa
Powierzchnia: Netto 65 000 m2
Fazy: Koncepcja i projekt budowlany konstrukcji
Realizacja: 2007
Funkcja: Budynek biurowy z dwupoziomowym parkingiem podziemnym

Galeria: