Hotel „Angelo”, Katowice

Lokalizacja: Katowice, ul. Sokolska

Powierzchnia: Netto 15 000 m2.

Fazy: projekt konstrukcji budynku wraz posadowieniem na ścianach szczelinowych na torfach i namułach   w śródmiejskiej zabudowie przy rzece Rawie,

Realizacja: 2006-2008

Funkcja: Hotel trzygwiazdkowy, centrum konferencyjne, powierzchnie biurowe, parking podziemny