Hotel Hilton we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Podwale
Powierzchnia: Netto 45 000 m2
Fazy: Koncepcja, projekt budowlany, projekt przetargowy
Funkcja: hotelowa, apartamenty, biurowa, usługi wraz z dwoma poziomami parkingów podziemnych
Realizacja: 2014-2016 – obecnie w trakcie budowy

Galeria: