Parking wielopoziomowy we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Strzegomska, Wrocław
Powierzchnia: Netto 25 000 m2
Fazy: Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy
Funkcja: W pełni prefabrykowany parking wielopoziomowy
Realizacja: 2014/2015 – Zakończony

Galeria: