Pasaż Grunwaldzki, Wrocław

Lokalizacja: Plac Grunwaldzki, Wrocław

Inwestor: Echo Investment

Powierzchnia: Netto 130 000 m2

Fazy: Opiniowanie konstrukcyjnego projektu wykonawczego, Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowej i stalowej.

Realizacja: 2005-2007

Funkcja: Centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe z zespołem kin i parkingiem wielopoziomowym