Stadion Legii Warszawa

Lokalizacja: ul. Łazienkowska, Warszawa

Powierzchnia: trybuny na 32 000 miejsc siedzących

Fazy: Koncepcja, projekt budowlany konstrukcji i wykonawczy

Funkcja: trybuny wraz z budynkiem wielofunkcyjnym z wielopoziomowymi parkingami

Realizacja: 2006-2010 - ukończony