STADION WE LWOWIE

Lokalizacja: Lwów

Powierzchnia: trybuny na 30 000 miejsc siedzących, pow. całkowita 80 000 m2

Fazy: Nadzór nad projektem wykonawczym

Funkcja: trybuny wraz z budynkiem wielofunkcyjnym

Realizacja: 2010-2011 – wykonany