Stadion Olsztyn

Lokalizacja: Olsztyn
Powierzchnia: Trybuny na 15 000 miejsc siedzących
Fazy: Projekt budowlany i wykonawczy
Funkcja: Trybuny wraz z budynkiem wielofunkcyjnym
Realizacja: 2016-2017 - w trakcie realizacji

Galeria: