Stadion Ruchu Chorzów

Lokalizacja: Chorzów
Powierzchnia: trybuny na 16 000 miejsc siedzących
Fazy: Projekt budowlany i wykonawczy
Funkcja: trybuny wraz z budynkiem wielofunkcyjnym
Realizacja: 2015-2016 – w trakcie realizacji

Galeria: