Stadion Miejski we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Drzymały, Wrocław

Powierzchnia: trybuny na 44000 miejsc siedzących, pow. całkowita 140 000 m2

Fazy: Koncepcja, projekt budowlany konstrukcji i wykonawczy

Funkcja: trybuny wraz z budynkiem wielofunkcyjnym z wielopoziomowymi parkingami

Realizacja: 2008-2012- ukończony