Zespół mieszkaniowo usługowy przy ul. Nyskiej we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Nyska

Powierzchnia: Netto 18 000 m2

Fazy: Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Funkcja: apartamenty, biurowa, usługi wraz z dwoma poziomami parkingów podziemnych

Realizacja: 2012 – projekt w trakcie realizacji